የጨርቃ ጨርቅ አምራች ፋብሪካ

ተ.ቁ. የተቋሙ ስም አድራሻ ስልክ ቁጥር የተወካይ ስም
1 አለምገና የጨርቃጨርቅ ፋብሪካ 1234 111
2 ባህርዳር የጨርቃጨርቅ ፋብሪካ 1234 1111
3 ደብረብርሀን ብርድልብስ ፋብሪካ 1234 1111
4 ዴች ገዳ ብርድልብስ ፋብሪካ 1234 1111
5 ዴች ገዳ ዳይንግና ብልቺነግ ፋብሪካ 1234 1111
6 እድገት የሱፍና የስፌት ክር ፋብሪካ 1234 1111
7 ካኖሪአ አፍሪካ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ 1234 1111
8 ኮምቦልቻ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ 1234 1111
9 ይርጋልም አዲስ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ 1234 1111
10 አባይ ጋርመንት ፋብሪካ 1234 1111
11 አባሳደር ጋርመንት ፋብሪካ 1234 1111

የፓስታና መኮሮኒ አቅራቢ ድርጅቶች

ተ.ቁ. የተቋሙ ስም አድራሻ ስልክ ቁጥር የተወካይ ስም
1 ዩንቨርሳል ምግብ አምራች 1234 111
2 አስቴኮ ምግብ አምራቸ 1234 111
3 ኮጀጀ ምግብ አምራች 1234 11
4 ቦዝ ምግብ አምራች 1234 111
5 ዲሬድዋ ምግብ አምራች 1234 111

የስንዴ ዱቄት አቅራቢ ድርጅት

ተ.ቁ. የተቋሙ ስም አድራሻ ስልክ ቁጥር የተወካይ ስም
1 ዩንቨርሳል ምግብ አምራች ፋብሪካ 1234 111
2 ቃሊቲ ምግብ አምራች ፋብሪካ 1234 111
3 ዋቀኔ ምግብ አምራቸ ፋብሪካ 1234 111
4 ኬብሮን 1234 111